Päituul

Päituul, ka vastutuul, laeva vööri suunast puhuv tuul.

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Tuul
Hõbutuul
Pooltuul
Pärituul