Kalastusvöönd

Kalastusvöönd, rannariigi poolt väljaspool territoriaalmere piire kalavaru kaitseks kehtestatud erirežiimiga veeala. Kalastusvööndis on välismaalastele kalapüük keelatud. Esimesena kehtestas (1935) Norra 12 miili laiuse kalastusvööndi. Kalavaru vähenemise tagajärjel on tänapäevaks mitu riiki kehtestanud kuni 200-miiliseid kalastusvööndeid. Islandi kalastusvööndi laiendamised 1970. aastail põhjustasid kokkupõrked Suurbritanniaga, nn tursasõja. Kalastusvööndi laiust mõõdetakse territoriaalmere lähtejoonest. Mereleksikon, 1996

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Ookeanikalandus
Hotmedia.ee