Tallinna Merekolledž

Tallinna Merekolledž, Eesti merekool, milles 1945-1992 valmistati ette mere- ja kalandusspetsialiste. Rahvasuus tuntud kui „kilukool“. Kokku on kooli lõpetanud üle 6000 spetsialisti. Kool on kandnud järgmisi nimesid:

1945: Tallinna Merekalanduse Tehnikum.

1956: Tallinna Kalandustehnikum

1965: Tallinna Kalatööstuslik Merekool

1984: NSVL-i Kalamajandusministeeriumi Kalatööstuslik Merekool

1989-92: Tallinna Merekolledž

1945 avati kool Tallinna Merekalanduse Tehnikumina. Koolis oli seitse õpetajat, neist kolm kohakaaslased, direktor Osvald Avango. Õpetati laevajuhtimist, kalapüügitehnikat ja kalasaaduste tehnoloogiat. Koolil ei olnud oma ruume (need saadi 1958), seetõttu õppisid nt püügitehnikud kolm esimest aastat Pärnus. Õppetöö toimus eesti keeles (aastast 1950 olid laevajuhtide erialal ka vene rühmad). Õppevahendeid ja erialast kirjandust oli vähe. Tehnikumi õpetaja Juhan Jansen tõlkis vene keelest Nikolai Sakkellari "Navigatsiooni", Boris Hljustini "Meresõidu astronoomia" ja D. Luhmanovi merepraktikaõpiku. Hilisemail aastail ilmusid Oskar Lubi "Laevamootorid" ja Kulno Olevi inglise keele õpikud. 1950. aastate alguseks oli tehnikumis pädev õpetajaskond (lisaks eelpool mainitule A. Teaste, Hermann Tõnissoo, Herman Sergo, V. Lepik).

1956. aastal nimetati kool Tallinna Kalandustehnikumiks, kus lühemat aega valmistati ette ka spetsialiste kalatööstusettevõtete seadmete, külmutuskompressormasinate ja -seadmete erialal ning alustati õppetööd laeva raadioside ja laeva jõuseadmete alal.

1965. aastal reorganiseeriti tehnikum Tallinna Kalatööstuslikuks Merekooliks. Põhilised erialad olid laevajuhtimine, laeva raadioside ja raadionavigatsioon, laeva jõuseadmed ja kalasaaduste tehnoloogia. Õpetama hakati peaaegu täielikult vene keeles. Peaülesanne oli õpetada spetsialiste, kes hakkavad töötama laevadel.

1984. aastal nimetati kool NSVL-i Kalamajandusministeeriumi Kalatööstuslikuks Merekooliks. 1989. aastal reorganiseeriti kool Tallinna Merekolledžiks ja moodustati taas eestikeelsed õpperühmad. Põhiliseks eesmärgiks seati tõsta spetsialistide kvalifikatsiooni ja anda neile kõrgharidus koos insenerikutsega.

1992 liideti Tallinna Merekolledž, Tallinna Merekool ja Tallinna Kutsekeskkool nr 1 Eesti Merehariduskeskuseks, 1999 nimetati see ümber Eesti Mereakadeemiaks, 2014 liitus Eesti Mereakadeemia Tallinna Tehnikaülikooliga kolledži staatuses ja hakkas kandma nime TTÜ Eesti Mereakadeemia.

Detsember, 2018