FAO

FAO, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (inglise Food and Agriculture Organization of the United Nations, lühendatult FAO). 1945 loodud ÜRO hallatav ja juhitav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb maailma (globaalsete) toidu- ja põllumajandusprobleemidega. Peakorter asub Roomas. Deviisiks on ladina keeles Fiat panis – saagu leib!

FAO ülesanneteks on nt prognoosida globaalseid toiduvarusid, arendada, parandada ja viljeleda uusi ja efektiivsemaid taimesorte, arenenumat ja keskkonnasõbralikumat agrotehnikat. FAO tegeleb ka mitmete maaelu arengu ja sotsiaal-majanduslike pilootprojektidega. FAO tegevus on suunatud nii arengu- kui ka arenenud riikidele.

FAO-l oli 2017. a seisuga 196 liiget: 194 liikmesriiki (sh ühendusena Euroopa liit) ja 2 assotsieerunud liiget (Fääri saared ja Tokelau).

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Pajulaid, Manivald