Lagarfljóti järvemadu

Lagarfljóti järvemadu (islandiLagarfljótsormur), krüptiid, järvemadu Islandil Lagarfljóti järves. Kirjalikult nimetatud juba 1345. a, pärimuses mitmeid lugusid sellest järveolendist. Esimene dokumenteeritud nägemine 1975. a, 2012. a videosalvestus, mille selleks loodud komisjon tunnistas autentseks. Kalameestelt teateid millegi suure ja liikuva tuvastamisest kajaloodide abil. Legendides kuni 90 m pikkune, realistlikuma kirjelduse põhjal 10-20 m pikkune, tume, limane, ilma uimedeta, pea olemasolust saab aru vaid suu ja hammaste järgi. Legendide põhjal võivat roomata ka järve kallastele.

Lagarfljót on mageveeline järv (pikkus 30 km, laius kuni 2,5 km, sügavus üle 100 m), mis saab vee liustike sulamisest, ei ole teiste veekogudega ühenduses. Vees palju setteid, nähtavus väike (1 m). Meremao olemasolu ei ole korrektselt uuritud, kuid selle olemasolu on seatud kahtluse alla põhjendusega, et nii suure olendi jaoks pole järves piisavalt toitu. Võimalike seletustena on pakutud gaaside eraldumist järve põhjast, mantelhai või heeringakuninga olemasolu järves või ka keerdunud kalavõrgu nägemist.


Järvemadu videosalvestuselt

November, 2018

Vaata lisaks:

Veekrüptiidid
Hotmedia.ee