Canvey saare elukas

Canvey saare elukas, Inglismaa saare Canvey rannikult 1953. ja 1954. a leitud kaks ebatavalistena tundunud mereolendi rümpa, milledest teated ja foto (1954) jõudsid ka ajakirjandusse koos oletusega, et tegemist on seni tundmatu olendiga, kes suudab püstasendis kõndida. Teadlaste huvi rümbad ei pälvinud, kuna nende arvates oli tegemist kas merikuradi (Lophius piscatorius) või mõne tundelkalalaste (Atennariidae) sugukonda kuuluva kalaga. 1999. a viis ajakirjanik Nicholas Warren (väljaanne Fortean Times) läbi järeluurimise, mille tulemusena selgus, et tegemist oligi olnud merikuradiga, kelle rinnauimi peeti asjatundmatute vaatlejate poolt ekslikult tagajalgadeks.


November, 2018

Vaata lisaks:

Veekrüptiidid
Hotmedia.ee