Brosno järve koletis (veekrüptiid Venemaal)

Brosno järve koletis, veekrüptiit Venemaal Tveri oblastis Brosno järves. Kirjelduste põhjal on tegemist reptiililaadse soomustega kaetud olendiga, kes on vähemalt 5 m pikkune.

Vanimad teated temast pärinevad 13 sajandist mongoli-tatari vallutuse ajast. Khaani väed olla öösel kuulnud tugevad veepladinat ja seejärel näinud, kuidas kaldale tuli tohutu elukas, kes ründas inimesi. Khaan pidas seda halvaks endeks ja käskis vägedel taanduda.

Suure Isamaasõja ajal olla koletis neelanud alla saksa lenduri, kes katapulteerus tabatud lennukist ja maandus järve. Ka hilisemast ajast on teateid selle kohta, et väidetavalt on nähtud järveveest välja ulatuvat koletise soomuselist pead. Veepinnale ilmuvat tohutu suu, mis neelab kalamehi. 

Üldtuntuks sai olend pärast artiklitesarja nädalalehes „Караван+Я“, mille ajakirjanikud käisid korduvalt ka Brosno järve uurimas, kuid tõestusmaterjali siiski ei leidnud. 2000-ndate alguses salvestas vene telekanal ТНТ tõsielusarja, milles vabatahtlikud tegelesid Brosno koletise otsinguga, kuid ka neil ei õnnestunud tõendeid leida – piirduti oletusega, et koletiseks peetakse järve ümbruses elavaid suuri kopraid. Korduvad ekspeditsioonid viis läbi ka teadus-uurimuslik ühiskondlik ühing „Космопоиск“: kasutati kajalokatsooniseadmeid, helikoptereid, aerofotosid ja akvalangiste. 2002-2007. aastail kogutud materjalide põhjal järeldati, et koletiseks on peetud ilminguid, mis tekivad gaaside väljumisel järve põhjast. Sügava järve (keskmine sügavus 17 m, suurim 41 m) põhjas tekib kõdunemisel väävelvesinik, mis on veesamba survel setetesse seotud. Mõne kõrvalise teguri mõjul (nt ankru langemine põhjale), võib mürgine gaas plahvatuslikult veepinnale tungides põhjustada katastroofi, nt paadi ümber tõugata ja inimese „alla neelata“. Teise teooria põhjal on järve põhi vulkaaniliselt aktiivne.

November, 2018

Vaata lisaks:

Slaavi draakonid
Järvekoletised
Brosno järv (Venemaa)
Veekrüptiidid