Merilohelised (Trachiniformes)

Merilohelised (Trachiniformes), kiiruimsete kalade selts, mis paigutatakse ahvenalaadsete (Percomorpha) klaadi; võib olla käsitletud ka ahvenaliste (Perciformes) seltsi alamseltsina Trachinoidei.

Mitmetel sugukondadel puuduvad (veel) eestikeelsed nimetused. (?)-ga on tähistatud Kalapeedia toimetaja poolt pandud nimed.

Ammodytidae (sandeels, sandlances) – tobiaslased

Chiasmodontidae (swallowers) – õgijalased

Champsodontidae (gulpers) – krokodillhammaslased (?)

Cheimarrichthyidae (New Zealand torrentfishes)

Creediidae (sandburrowers)

Leptoscopidae (southern sandfishes)

Percophidae (duckbills)

Pinguipedidae (sandperches) – leeteahvenlased (?)

Trachinidae (weeverfishes) – merilohelased

Trichodontidae (sandfish) – juushammaslased

Trichonotidae (sanddivers)

Uranoscopidae (stargazers) – tähetarkkalalased

Vaata lisaks:

Merilohelased (Trachinidae)