Tuvikene, Arvo

Tuvikene, Arvo (sünd. 24.02.1957), eesti ihtüoloog ja teaduspopularisaator. Lõpetas1975 Vändra KKi; 1983 TRÜ bioloogia-hüdrobioloogia ja ihtüoloogia erialal; 1983-86 kalandusalased lepingulised tööd kalurikolhoosides “Oktoober” ja “Peipsi Kalur”, 1986-97 Võrtsjärve limnoloogiajaama insener, nooremteadur ja teadur 1993-97 Tartu Ülikooli Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituudi doktorant. 1997 doktorikraad (Assessment of inland water pollution using biomarker responses in fish in vivo and in vitro, Tartu Ülikool), 1997-2004 EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemteadur, alates 2005 EPMÜ PKI limnoloogiakeskuse vanemteadur. Täiendanud ennast Oslo Ülikoolis, Montana ülikoolis ja Briti Columbia Ülikoolis.

Uurimistöö põhisuunad: kalade füsioloogia, veekogude ökotoksikoloogia, veekogude toiduahelad, Läänemere reostus. Lisaks paljudele teadusartiklitele avaldanud meedias rohkelt ka populaarteduslikke artikleid kaladest ning olnud mitmete huvikalastajatele suunatud raamatute kaasautoriks. Selle töö eest pälvinud Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise I preemia (2013), II preemia (2015) ja riikliku konkursi peapreemia kategoorias "Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja" (2017).


Raamatuid:

Ahven. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid. (Kaasautorid Teet Krause, Margo Pajuste). Ajakirjade Kirjastus, 2014

Haug. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid. (Kaasautorid Andres Duuberg, Pille Enden, Kalev Ots, Teet Krause, Marek Rebane, Aleksei Špalov). Ajakirjade Kirjastus, 2014

Forell. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid.(Kaasautorid Pille Enden, Rein Truumets Sven „Aapua“ Laanet, Madis Messimas, Martin Kessler). Ajakirjade Kirjastus, 2014

Latikas. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid. (Kaasautorid Jaak Kask, Teet Krause, Are Moora, Anu Palm, Olavi Ruitlane, Aleksei Špalov). Ajakirjade Kirjastus, 2015

Lest. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid. (Kaasautorid Anglica Udeküll, Ants Uustalu, Epp Mihkels, Kaie Mei, Margo Pajuste, Pille Enden, Triin Sander). Ajakirjade Kirjastus, 2017

Vimb. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid.(Kaasautorid Erki Oppe, Rain Erala, Valeri Šabanov, Merrit Kiho, Angelica Uudeküll).  Ajakirjade Kirjastus, 2017

November, 2018

Vaata lisaks:

Haug. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid. (Raamat)
Ahven. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid. (Raamat)
Forell. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid (Raamat)
Lest. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid. (Raamat)
Latikas. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid. (Raamat)
Vimb. Eluviisid. Püügitehnikad. Retseptid. (raamat)
Võrtsjärve Limnoloogiakeskus
Eesti kalateadlased (loend)