Tammert, Madis

Tammert, Madis (8.05.1940 – 10.03.2008), eesti bioloog, ihtüoloog. Lõpetas TRÜ 1968 bioloogina, töötas põhilise osa elust Võrtsjärve Limnoloogiajaamas. Oli kalade geneetika alaste uurimistööde alustajaid Eestis.


November, 2018

Vaata lisaks:

Võrtsjärve Limnoloogiakeskus
Eesti kalateadlased (loend)