Ristkok, Jüri

Ristkok, Jüri (26.12.1919 Kurski kubermang – 4.04.1994 Tartu), eesti ihtüoloog ja hüdrobioloog, bioloogiakandidaat (1956). Lõpetas 1938 Saaremaa Ühisgümnaasiumi, 1941 mobiliseeriti Punaarmeesse, 1951 lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia erialal. 1954–1987 TRÜ zooloogiakateedri õppejõud. Aastast 1956 Eesti Loodusuurijate Seltsi Järvekomisjoni esimees, kuulus ka sama seltsi fenoloogiakomisjoni juhatusse. Aastast 1979 Eesti Loodusuurijate Seltsi auliige.

Uuris Eesti järvede ja jõgede, eriti aga Emajõe kalastikku, kalade kudemisaegu ja noorkalade kasvukiirust. Tema organiseerimisel moodustati Eesti Loodusuurijate Seltsi usaldusmeestest ja kaluritest ihtüoloogiaalane vaatlusvõrgustik. Koondas vaatlusandmed 5 aastaste etappide kaupa: need avaldati brošüüridena „Ihtüofenoloogilised vaatlused Eesti NSV-s“


November, 2018

Vaata lisaks:

Mööda Emajõge (raamat)
Kalade noorjärkude kasvust Saadjärve järvederühmas (raamat)
Ihtüofenoloogilised vaatlused Eesti NSV-s
Eesti kalateadlased (loend)
Hotmedia.ee