Reinvaldt, Edvin Leopold Rudolph

Reinvaldt, Edvin Leopold Rudolph (20.09.1890 Haapsalu – 10.03.1979 Stockholm), eesti zooloog (terioloog, ihtüoloog), Eesti zooloogia rajajaid; bioloogiadoktor (1927, Budapesti ülikool).

Osales Esimeses maailmasõjas ja Eesti Vabadussõjas, oli Soomusrongi nr 2 dessantpataljoni ülem. Vabadusristi II liigi 3. järk (18.02.1925). 1925 lõpetas Tartu Ülikooli, seejärel täiendas end võõrsil: Londonis ja 1927–28 Budapestis. 1921-28 Loodusuurijate Seltsi zooloogiakogude, hiljem ka seltsi raamatukogu hooldaja. 1933 üks ajakirja Kalandus asutajaid, 1933–44 selle toimetaja. Alates 1938 Loodusvarade Instituudi liige. Aastast 1931 töötas Tallinnas Põllutööministeeriumis, aastast 1935 Tartu ülikooli õppejõud (ihtüoloogia). 1944 emigreerus Rootsi. Aastast 1953 töötas Stockholmi Riiklikus Loodusmuuseumis.

Teadustöös põhjalikult uurinud Eesti pisiimetajaid, villkäppkrabi, jõevähki (Astacus astacus) jmt. Toetas mitme bioloogiajaama ehitamist (nt Kuusnõmme bioloogiajaam).

Raamatuid:

Edvin Reinvaldt. Jõe- ehk väärisvähist, tema kasvatamisest, püügist ja kasutamisest. Kalanduskoda 1937.

Edvin Reinvaldt ja Robert Voore.Andmeid mudamaimu kohta. Meriforellist. Kalanduskoda 1938.


November, 2018

Vaata lisaks:

Andmeid mudamaimu kohta. Meriforellist (raamat)
Jõe- ehk väärisvähist, tema kasvatamisest, püügist ja kasutamisest (raamat)
Eesti kalateadlased (loend)