Raid, Tiit

Raid, Tiit (sünd. 28. mail 1954 Tartus), eesti ihtüoloog. Lõpetas 1972 Tartu 5. KK, 1977 TÜ; bioloogiakandidaat (1986, TÜ; väitekiri "Räime varaste arengujärkude ökoloogia Läänemere kirdeosas"), Ph.D. (1998, Helsingi Ülikool; väitekiri "Herring in the North-Eastern Baltic Sea in the 1970–1990s: Ecology, Stock Structure and Fishery"). Täiendas end 1991–92 Edinburghi ja Aberdeeni ning 1994 Aberdeeni Ülikoolis. 1977–85 Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Tallinna osakonna nooremteadur, 1986–91 sektori juhataja, 1985–86 Eesti Teaduste Akadeemia Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osakonna nooremteadur, 1991–92 Eesti Kalandusinstituudi laborijuhataja, 1992–2000 Eesti Mereinstituudi töönduslike varude sektori juhataja, alates 2001 Eesti Mereinstituudi vanemteadur.

Uurimisvaldkond: räime ökoloogia uuringud Läänemere kirdeosas: räimepopulatsioonide täiendi kujunemise mehhanismid; räime populatsiooniline struktuur; populatsioonide dünaamika seaduspärasused; räimevarude hindamine ja prognoos. Rahvusvahelise Mereuurimisnõukogu (ICES) mitme komitee ja töörühma liige ja esimees, UNEP/GIWA Läänemere Testrühma liige (2000). Umbes 70 teadustrükist.

November, 2018

Vaata lisaks:

Eesti kalateadlased (loend)