Meresüld

Meresüld, vee sügavuse mõõtühik, võrdne kuue jalaga ehk 1,83 meetriga (täpsemalt 1,8288 m). Kaasajal märgitakse meresüldades sügavust ainult Suurbritannia merekaartidel. Pikkusühikuna kasutatakse meresõidus 7-jalast sülda, mis on võrdne 2,13 meetriga.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Meremiil