Mererent

Mererent, kalapüügiõiguse eest nõutav maks. Eestis tekkis mererebt 19. saj II poolel, kui talkude kruntimisel jättis mõis rannariba harilikult enda kätte. Renti hakati nõudma sellest rannaribast läbipääsu, randa ehitatud võrgumajade ning 3 versta ulatuses rannavees kalastamise eest. Rent tasuti osana püügist, rahana või kombineeritult teorendiga. Ka Soomes püügil käies tuli maksta püügikoha omanikule mererenti kalas või rahas. Kui rand või saared ei kuulunud eraomanikule, maksti tasu riigile. Mereleksikon, 1996

Oktoober, 2018