Miil

Miil ehk maamiil ehk briti miil ehk statuutmiil, pikkusühik, mis tänapäeval kuulub briti mõõtühikute süsteemi.

1 miil = 5280 jalga = 1760 jardi ≈ 1609 meetrit (vastavalt 1959. aasta rahvusvahelisele kokkuleppele on 1 maamiili pikkuseks täpselt 1609,344 m). Miili kasutatakse maismaatranspordis mõõtühikuna veel Suurbritannias ja USAs, kõik teised riigid on läinud üle meetermõõdustikule (sh ka Austraalia, Kanada ja Iirimaa).  

Teiseks tänapäeval (merenduses ja lennunduses) kasutatavaks miilinimeliseks mõõduks on meremiil (1852 m).

Ajaloos on olnud erineva pikkusega „miile“, miili nimetus pärineb aga Vana-Roomast, ladinakeelsetest sõnadest mille passus (mitmuses milia passuum), mis tähendasid 1000 passust ehk 1000 sõduri topeltsammu. Sammu pikkuseks loeti 0,75 meetrit ja rooma miil oli umbes 1479 meetrit pikk.

Ajalooliselt on kasutatud veel mitmeid „miile“:

geograafiline miil ehk saksa miil = 7420 m;

prantsuse maamiil (maaljöö) = 4444,4 m;

prantsuse meremiil (mereljöö) = 5555,5 m;

taani miil = 7532,48 m;

norra miil = 10 000 m (kuni 1889. a 11 298 m);

rootsi miil = 10 000 m (kuni 1889. a 10 688 m);

šoti miil, kasutati enne liitumist Inglismaaga, pikkus varieerus piirkonniti, oli briti miilist u 200 m pikem (nt 1809. aastal 1814 m).

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Ljöö
Meremiil