Mandrinõlv

Mandrinõlv, maailmamere põhja osa, mis asub mandrilava ja mandrijalami (või süviku) vahel, kaldenurk enamasti 3-6o, üksikjuhtuldel 30-45o, sügavus harilikult 200-3000 m. Mandrinõlval on paljudes kohtades sügavaid V-kujulisi vaondeid – veealuseid kanjoneid, mille laius on 2-5 km, pikkus 50-60 km ja enamgi (Hudsoni, Scrippsi jmt kanjon) – ning astangulisi reljeefivorme, mis moodustavad ulatuslikke veealuseid platoosid (Blake'i platoo). Mandrinõlv on kontinentaalselt maakoore tüübilt ookeanilisele ülemineku ala. Mereleksikon, 1996


A - rannik; B - mandrilava; C - kontinentaalne maakoor; D - ookeaniline maakoor; 
C +D - mandrinõlv; E - ookean, selle all mandrijalam.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Mandrijalam
Mandrilava