Sõbralaat

Sõbralaat (soomesepramarkkinat), ajalooline sõbrakaubanduse vorm (laat), mida on eestlaste ja soomlaste vahelisel läbikäimisel peetud mõlemal pool Soome lahte sajandite vältel. Soome väikesaarte asukad vahetasid sõbrakaubanduse raames kala- ja hülgepüügi saadusi, põhiliselt soolaräime, virulaste vilja ja liha, hiljem ka kartulite vastu. Samuti kaubeldi käsitöö ja villaga.

Sajandivahetusel taastati traditsioon (ranna)kultuurifestivali ja käsitöölaadana, mida peetakse paarisaastatel kordamööda Eestis (Kunda) ja Soomes (Hamina).

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Mahu silgulaat
Sõbrakaubandus