Ripaal

Ripaal, jõgede ökoloogiline sügavusvöönd, mis ulatub jõe kalda veepiirist kuni põhjataimestiku lõpuni (angloameerika kirjanduses mõistetakse ripaalivööndi all jõe kalda piirkonda veepiirini). Ripaalile järgnevat põhjataimestikuta sügavusvööndit nimetatakse mediaaliks.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Bentaal