Litoraal

Litoraal ehk litoraalivöönd, ookeanide, merede, järvede jt veekogude bentaali ökoloogiline sügavusvöönd, mis üldiselt hõlmab valgustatud põhjaala veekogu ranniku- (kalda-)piirkonna, kus kasvab fütobentos ehk põhjataimestik.

Meredes vastab litoraali geomorfoloogiliselt enamasti mandrilavale ehk šelfile ja meres eristatakse tavaliselt kolme litoraali sügavusvööndit: supralitoraal ehk pritsmete vöönd; eulitoraal ehk loodete vöönd ehk litoraal sensu stricto; sublitoraal ehk vöönd mõõnavee alampiirist kuni fütobentose esinemise lõppemiseni (tavaliselt meredes umbes 200 m sügavusel, enamasti ühtib šelfiga). Mõnedes meredes (nt Läänemeri), kus loodete mõju on nõrk, eulitoraal puudub. Selliste veekogude veetaseme kõikumise vööndit nimetatakse pseudolitoraaliks.

Järvede puhul loetakse litoraali sügavusvööndite hulka eulitoraali ja sublitoraali. Kitsamas tähenduses mõistetakse järve litoraali all suurtaimestikuga kaetud järve põhja ja kuni 1 m võrra sügavamat ala, kus suurtaimi ei esine. Jõgede kaldapiirkonda nimetatakse ripaaliks.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Bentaal