Lauter

Lauter (ka valgma), vanimaid ja lihtsamaid sadamarajatisi Eesti rannikul, paatide randumiseks ja hoidmiseks kividest jm puhastatud rand, kuhu paatide ülestõmbamiseks ja vette lükkamiseks võisid olla asetatud veerpuud. Lautri ülemisel otsal võisid olla paatide ülesvinnamiseks pöörad (vinnad) ning suurte kivide küljes võis olla nende kinnitamiseks raudrõngas. Erineb paadisadamast selle poolest, et puuduvad muul, paadisild ja teised võimalikud sadamarajatised.


Lautrid Ruhnus. Foto Mihkel Koppel

Oktoober, 2018