Laine

Laine, võnkumise levimisprotsess ruumis. Laine kui häiritus levib keskkonnas (levimiskeskkonnas), ainsana ei vaja keskkonda elektromagnetlained. Lained jagunevad ristlaineteks ja pikilaineteks, ruumelastsuslaineteks ja kujuelastsuslaineteks.

Eristatakse pinnalained, mille puhul on häiritud vedeliku pind. Paralleelsete lainepindadega laineid nimetatakse tasalaineteks, kontsentriliste sfääridega laineid sfäärilisteks laineteks.

Laine levimiskiiruse määrab keskkonna inertsuse ja elastsuse vaheline vastastikune toime. Elastsusel põhinevad jõud, mis püüavad häiritusest tingitud seisundimuutust kaotada, inertsus paneb nende jõudude toimele vastu.

Laine põhitunnuseks on energia edasikandmine. Näiteks helilaine kannab edasi helienergiat (muidu me ei kuuleks heli), valguslaine kannab edasi valgusenergiat (muidu me ei näeks valgust). Katseliselt on kindlaks tehtud, et veelaine paneb triivivad esemed liikuma. See viitab energia edasikandmisele lainelt neile esemetele. Lainet iseloomustavad karakteristikud on periood, sagedus, lainepikkus, kiirus, amplituud jm.


Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Ummiklainetus
Loodete lainetus
Murdlaine
Lainekõrguse skaala
Veelained
Hotmedia.ee