Eesti Kalatööstuse Tootmisvalitsus

Eesti Kalatööstuse Tootmisvalitsus, Eesti NSV kalamajanduse keskorgan 1962-70. Selle moodustamisega allutati Eesti NSV riiklikud kalandusettevõtted ja kalurikolhoosid Läänebasseini Kalatööstuse Peavalitsusele. Moodustamist põhjendati vajadusega koordineerida Läänemere-äärsete liiduvabariikide ja oblastite arenevat ookeanikalandust. Mereleksikon, 1996

Oktoober, 2018