Kärdla Vabrikutööliste Luubisõidu ja Kalapüügi Selts

Kärdla Vabrikutööliste Luubisõidu ja Kalapüügi Selts (lühemalt Luubisõidu ja Kalapüügi Selts), Kärdlas tegutsenud kalurite selts, tõenäoliselt esimene kalurite selts Eestis. Seltsi asutas1898 Kärdla kalevivabriku omanik Ernest von Ungern-Sternberg (1850-1928), kes soetas seltsile 12 püügivarusteusega kalapaati. Töölised tasusid seltsi liikmemaksu 1 rbl aastas ja andsid ära 1/4 kalasaagist. Kord aastas korraldati võidupurjetamisi vabriku poolt väljapandud auhindadele. Seltsi eesmärk oli töölistele vahelduse ja täiendava leivakõrvase võimaldamine ning see polnud seotud kutselise kalapüügiga. 1924 nimetati selts Hiiu Kärdla Kalameeste Ühisuseks (kuulus endiselt kalevivabriku juurde), 1935 Kärdla Kalameeste seltsiks, 1942 Kärdla Kalurite Ühistuks. Seltsi kuulusid nüüd kutselised kalurid, kes jagunesid 1949 kalurikolhooside „Hiiu Kalur“ ja „Ristna Kalur“ vahel.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Hiiu-Kärdla kalameeste elust 1920-ndatel