Laid (paadi küljelaud)

Laid (omastav: laia) ka kord, korralaud, paadi küljelaud. Traditsioonilistel kalapaatidel olid laiad 6-10 tolli laiused (u 15-25 cm) ja 0,5-0,75 tolli paksused (u 1,3-2 cm). Paadid olid harilikult 4-7 laida kõrged. Laidade arvust tulenes mõnikord paaditüübi nimetus, nt viislaid. Nimetust „laid“ kasutati peamiselt Põhja-Eestis. Mereleksikon, 1996

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Paadiehitus
Viislaid