Kask, John Laurence

Kask, John Laurence (1906-1998), eesti rahvusest ameerika bioloog ja kalandusteadlane. Sai 1936 Washingtoni ülikoolis bioloogiadoktorikraadi. Tegutsenud kalandusbioloogina mitmes uurimisasutuses ja organisatsoonis, olnud kalanduskonsulent Kostariikas ja Washingtoni osariigis, töötanud Havai ülikoolis, Loode-Atlandi kalanduskomisjonis ja Vaalauurimiskomisjonis. Juhatas 1963-70 uurimistöid troopilise tuuni alal. Töötas 1948-50 ja 1970-83 ÜRO FAO okeanograafia ja kalanduse vanemkonsultandina. Uurinud hiidlesta, lõhelisi, tuune, vaalu, kalakasvatust, kalapaate, kalavaru ja kalapopulatsioone. Encyclopaedia Britannica kalandusalaste artiklite autoreid.

Oktoober, 2018