Kalanädal

Kalanädal, pärast I maailmasõda mitmel maal kalaasjanduse madalseisust ülesaamiseks ja kodumaiste kalade tarbimise õhutamiseks korraldatud propagandaüritus. Esimesena alustati kalatoitude propageerimist 1920-te algul Norras: igal aastal saadeti laiali vastavate ülesannetega instruktorid. Hiljem tehti seda ka Suurbritannias ja Saksamaal. 1921 korraldati USA-s esimene kalanädal ning 9. märts kuulutati rahvuslikuks kalapäevaks (National Fish Day). Prantsusmaal ja Kanadas olid esimesed kalanädalad 1923, Eestis 1927. Kalanädalaid on Eestis korraldatud ka sellel sajandil, nt Eesti Toidu Kuu raames.

Oktoober, 2018