Ahvatis

Ahvatis, õngepüünistel konksule kinnitatud (õngitsemisel, püügil ridaõngega, lendõnge puhul) või konksuga ühendatud (lantimisel) orgaaniline või mitteorgaaniline objekt, mille ülesandeks ahvatleda ahvatist (ja koos sellega konksu) suhu haarma. Piirjuhtumil võib ahvatiseks olla õngekonks ise (räimeõngel).

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Lant
Õngpüünised