Kajakk

Kajakk, süsta tüüpi väike paat, ajalooliselt eskimode ja aleuutide vahend veel liikumiseks, kalapüügiks ja mereimetajate jahtimiseks. Luust või puust sõrestik kaeti mereimetajate nahaga: nahkkattesse jäeti istepaiga kohale ava, kuid nahkkate tõmmati rihmaga ümber vöökoha kokku. Paadi ümberminekul tehti nn eskimo pööre (360o). Liikumiseks kasutati kahemõlalist aeru. Kajakk on nn mehepaat, naistepaadi nimeks on umiak ja see erineb märgatavalt kajakist. Eskimo kajakk oli eeskujuks tänapäevase sportsüsta ja erinevate hobikajakkide loomisel.


Grööni hülgekütt kajakis (2006. a)

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Süst
Umiak