Joona

Joona ehk Joonas, Piibli järgi Iisraeli prohvet, keda jumal Jahve käskis minna Ninivesse pattulangemise pärast hukatust kuulutama. Ülesandest hirmutatuna põgenes Joona laeval, kuid Jahve tõstis merel tormi, Joona visati tormiga üle parda ja Jahve laskis suurel kalal Joona alla neelata. Joona oli kala kõhus 3 ööpäeva ja palus päästmist. Kala oksendas Joona kuivale, ta läks Ninivesse ja täitis ülesande. Meremeeste uskumustes tähistatakse Joona nimega isikut, kes toob laevale õnnetust. Kunstis kujutatakse teda harilikult vaala kõhus.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Meremeeste uskumused