Heide kinnise rulliga

Landi või rakenduse heitmine on heitepäästikuga kinnise haspelrulli puhul lihtsam kui teiste rullitüüpidega, ridvaaluse ja päästikuta umbrulli puhul toimub see aga samamoodi nagu lahtise haspelrulli puhul. Just heitmise lihtsuse tõttu soovitatakse päästikuga umbrulli kasutamist algajatele ja lastele.


Päästikuga umbrullide puuduseks võib aga pidada seda, et heidet ei saa pidurdada sama operatiivselt nagu lahtiste haspelrullide või multirullide korral. Soome ajakirja ERÄ testirühm on tõdenud, et kui prooviti heidet lühendada sellega, et hakati heite lõpufaasis keerama rullivänta, ei peatunud landi lend koheselt, vid enne heite sumbumist jooksis rullist välja veel mõni meeter õngenööri.

Mõni kogenud umbrulli kasutaja on sootuks loobunud heitepäästiku kasutamisest ja heidab lanti samamoodi nagu lahtise rulliga: surub enne heidet õngenööri nimetissõrmega vastu ridvatüve, vabastab heitepäästikule vajutades nööri, seejärel heidab; kui soovib aga heidet pidurdada, surub taas õngenööri sõrmega vastu ridvatüve. Niisuguse heiteviisi juures kasutatakse mõlemat kätt: nööri vastu ritva suruva käega võetakse ridvast kinni rullist kõrgemalt, teise käega altpoolt.Kahe käega heites on heide jõulisem ja võimaldab sooritada pikemaid heiteid.

Oktoober, 2018

Vaata lisaks:

Kinnine haspelrull