Pööratav õngerull

Pööratav õngerull (inglise side cast reelsidecaster), rullitüüp, mida ei saa klassifitseerida ketas- ega haspelrullina. Heitmisel on rulli kesktelg rööpne õngeridvaga ja õngenöör jookseb rullilt maha ilma, et rulli trummel pöörleks; kerimiseks pööratakse trumlit 90võrra ja nöör keritakse trumlile nagu ketasrullil. Esimese pööratava rulli patenteeris1878. a inglane G.R. Holding 1878. a Kentis. Tema idee arendas tehnilise täiuslikkuseni šotlane Peter Duncan Malloch ja rullitüüpi hakati nimetama Mallochi rulliks. Seejärel töötati välja nn Veegeri süsteemi rullid, mille puhul trumliasendi vahetumine lihtsustus ja automatiseerus. Pööratavad rullid olid omas ajas revolutsiooniliseks uuenduseks ning võimaldasid hakata heitma üsna kergeid lante üpris kaugele. Enne teist maailmasõda valmistas P. Behme mehhaanikatehas Brünnis tuhandeid pööratavaid rulle. Ingliskeelses kalastusruumis hakati pööratavaid rulle nimetama side cast rullideks ja sidecasteriteks. Pööratava rulli eelisteks tavapärase ketasrulli ees on peamiselt see, et heitmisel toimub hoopis vähem õngenööri sassiminekuid, mis ketasrullidel leiavad enamasti aset heite lõppfaasis kui hilinetakse rulliketta pöörlemise pidurdamisega. Pööratavate rullide tootmine ja kasutamine kestab tänapäevani, tuntuimad rullid on Austraalia ettevõttelt Alvey, mis ongi spetsialiseerunud pööratavate rullide tootmisele.

 

Mallochi rull


Mallochi rull pööramishoovaga


Nüüdisaegne pööratav rull (Alvey)
Pööratava rulli asend heitmisel või nööri järgiandmisel

September, 2018

Vaata lisaks:

Haspelrull
Ketasrull
Alvey
Malloch Peter Duncan
Õngerulli ajalugu
Õngerull