Ahingupüük

Ahingupüük, kala löömine ja kättesaamina ahingu abil. Selle tegevuse nimeks on A. Saareste mõistelise sõnaraamatu põhjal olnud ahingal käima, västral käima, kalu (välja) raiuma, sossamas käima. Kui kalu püüti öösel tulevalguses, oli püügiviisi nimeks ka tulusel käima, tulustama, tulel käima, tuulal käima, tuld ajama, toosel käima, tooskama, toost ajama, toogusel käima, tohusel käima, ahel käima, aelema, londil käima.

September, 2018

Vaata lisaks:

Tulusepüük
Lükil käimine
Ahing (västar; angerjaahing)