EFTTA

EFTTA (European Fishing Tackle Trade Association), loodi 1981. a kalavarustuse tootjate ja turundajate ühendusena. Eesmärgiks on esindada Euroopa kalandustoodete sektori huve ja seda ka seadusandlikul tasandil, kaasa rääkida keskkonnakaitse, huvikalastuse jt küsimustes. Kontor paikneb Londonis, juhatusse kuulub 12 valitud liiget ja president. Igal aastal korraldatakse erinevas Euroopa pealinnas kalandusalane näitus EFTTEX. EFTTA nõuetele vastaval tootjal on õigus oma tootele lisada EFTTA logo. See õigus on antud 588 ettevõttele (2018. a seisuga).


September, 2018

Vaata lisaks:

HELCOM