Harpuunikahur

Harpuunikahur, relv vaalaliste küttimiseks. Kahuri ja lõhkelaenguga harpuuni konstrueeris ja patenteeris norralane Svend Foyn (1809-94) lähtudes Erik Erikseni (1820–88) ideest ja algsest projektist. Esimesed vaalad lasti kahuriga 1864. a. Koos auru jõul töötavate vaalapüügilaevade kasutusele võtmisega juhatas harpuunkahuri leiutamine moodsa vaalapüügi ajastu. Vaalapüüdjad said hakata jahti pidama ka kõige kiirematele ja võimsamatele vaalaliikidele, vaguvaallastele. Probleemiks oli aga see, et surnud vaguvaalad ei jäänud pinnale, vaid vajusid merepõhja. Sellepärast täiustati plahvatavaid harpuune selliselt, et nad süstisid vaala kehasse ka õhku, mis takistas neil pärast surma põhja vajumast.


September, 2018

Vaata lisaks:

Harpuun