Hari kurk

Hari kurk, laiemas mõttes 10-13 km laiune väin (pindala ~115 km²), mis eraldab Hiiumaad ja Vormsit; kitsamas mõttes Harilaiu ja Vormsi vaheline suhteliselt sügav (kuni 10 m) laevatatav veeala. Väinas on mitmeid väikesaari: Eerikulaid, Harilaid, Hellamaa rahu, Höralaid, Kadakalaid, Pujurderahu, Uuemaarahu, Uuemererahu, Vohilaid, Rambirahu, Silmakrass.

Keskkonnaregistri järgi koosneb Hari kurk kolmest osast: Hari kurk – idaosa (keskpunkt 58° 58′ 14″ N, 23° 6′ 45″ E, veepeegel 42,5 km², kood VEE3311030); Hari kurk – lääneosa (keskpunkt 58° 57′ 3″ N, 23° 1′ 18″ E, veepeegel 60,9 km², kood VEE3311020); Hellamaa laht (keskpunkt 58° 55′ 34″ N, 22° 59′ 1″ E, veepeegel 11,6 km², kood VEE3311010).

September, 2018

Vaata lisaks:

Kurk
Harilaid