Hiiumaa laiud

Hiiumaa laiud, laiustik Väinameres Hiiumaa (Salinõmme ja Sarve poolsaare) ja Muhu vahel; 43 laiu ja rahu, kokku ligi 6,64 km². Suurematel idapoolsetel laidudel (Heinlaiul, Kaevatsi laiul) ning neid ümbritsevatel rahudel karjatatakse noorloomi. Ülejäänud, sealhulgas Saarnaki, Hanikatsi, Vareslaid, Kõrgelaid, Ahelaid ja Kõverlaid, moodustavad aastast 1971 Hiiumaa laidude maastikukaitseala. Heinlaiust põhja poole ja Salinõmmest lääne poole jäävaid laide ei arvata Hiiumaa laidude hulka (nt Vohilaid). Laidusid katavad valdavalt niit ja kadastik. Loendatud on üle 600 liigi kõrgemaid taimi. Püsiasustus on olnud vähemalt kolmel Hiiumaa laiul: Kaevatsil (kuni 1974), Saarnakil (kuni 1973) ja Hanikatsil (kuni 1964). Kõrts oli Hanikatsi laiul 1826–1878 ja Kõrgelaiul 1842–1860. 1880 ehitatud Saarnaki tuulik ja 1888 ehitatud Hanikatsi tuulik on arhitektuurimälestistena kaitse all.

Pindalaga üle 1 hektari on 12 Hiiumaa laidu: Heinlaid – 162 ha; Saarnaki laid – 140 ha; Kaevatsi laid – 140 ha; Hanikatsi laid – 82 ha; Kõverlaid – 29 ha; Vareslaid – 26 ha; Ahelaid – 24 ha; Kõrgelaid – 14 ha; Öakse – 7,6 ha; Auklaid – 1,2 ha; Hanerahu – 1,2 ha; Langekare – 1,2 ha. Vikipeedia


September, 2018