Hiiu Kalur AS

Hiiu Kalur AS, 1991. a asutatud Eesti kalatööstusettevõte, kalurikolhoosi Hiiu Kalur järglane. Aastail 1991-1996 reorganiseeriti aktsiaselts väiksemateks „Dagodeks“, millest suurimad nagu Dagomar, Dagotarjmt olid AS Hiiu Kaluri tütarettevõtted. Aja jooksul on toimunud ka taasühenimisi. Ettevõttel on traallaevad, mis püüavad Läänemerest kilu, räime ja turska. Ettevõttel on neli tehast, millest kolm asuvad Eestis (Saaremaal Läätsal, Pärnumaal Lius ja Audrus) ning üks Soomes. Hiiumaal Kõrgessaares asunud kalatehas on suletud. Ettevõttel on osalus ka järgmistes ettevõtetes: AS Läätsa Kalatööstus, AS Kajax Fishexport. Veere sadam, Lehtma sadam.

September, 2018

Vaata lisaks:

Noor, Henn
Hiiu Kalur (ajaleht)
Hiiu Kalur (kolhoos)
Hotmedia.ee