Haldi sadam

Haldi sadam, väikesadam Hiiumaa läänerannikul Mardihansu lahte lõunast piiraval Haldininal. Sadam on kasutusel peamiselt kalasadamana, varasemalt toimis siin kalavastuvõtupunkt. Sadamat kasutavate veesõidukite suurim süvis on 0,8 m. Kaide ääres on vee sügavus 1,2 m. 2017. aastal lossiti Haldi sadamas 6,6 tonni kala, millest 2,5 tonni moodustas lest ja 1,5 tonni tuulehaug. MTÜ Haldi Sadam eestvedamisel on ette võetud sadama rekonstrueerimine.


Haldi sadam - 1955. Heimar Sakla maal


Haldi sadam. Foto Harda Roosna / Hiiu leht