Vabed

Vabed, vabud, juhtmed, võrgukuivatuspuud vanemat tüüpi madalate kalavõrkude (nt lestavõrkude) kuivatamiseks. Vabed on vaiad (kõrgus 2-2,5 m), mille ülaots on tahutud hargikujuliseks või millele kinnitatakse otsast umbes 2-30 cm allapoole u 70 cm pikkune põikpuu (mõnikord täidab selle aset väljaulatuv oksaharu). Uuemal ajal kasutatakse vabede harudeks ka jämedat traati või naelu. Vabed seisavad 2-4 m vahedega, 18-20 vabet ühes reas (vaberait ehk vaberida). Võrgud riputatakse vabede harudele alumise selisega, kõrgemad võrgud kahekordselt, mõlema selisega. Mereleksikon, 1996


Vabedega võrguaeg Tagaranna külas 1961. Foto: Eesti Vabaõhumuuseum

September, 2018

Vaata lisaks:

Võrguaed