Kiluvõrk

Kiluvõrk, nakkevõrk kilude püüdmiseks. Esimesed teated kilupüügi kohta Eestis pärinevad 18. saj II poolest. Varem ei osatud kilu hinnata ja püük toimus nootadega samaaegselt räimepüügiga. Vürtsikilu turu laienemisega 19. saj II poolel elavnes kilupüük Tallinna ja Paldiski piirkonnas ja kasutusele võeti spetsiaalsed kilunoodad. 19. saj lõpul tuli müügile vabrikus toodetud kiluvõrgu lina ja kilu hakati püüdma võrkudega. Põhjaranniku esimesed kiluvõrgud olid 200 silma kõrgused. 20. saj alguses olid kiluvõrgud 250 silma kõrgused, hiljem suurenes kiluvõrkude kõrgus 300 silmani. Rakendatud kiluvõrk oli 24 m pikk, pealmise paela küljes oli 50 ujukit ja alumisel paelal 12-13 kivirihma. Kiluvõrgu silma suurus oli vahemikus 11,75-12,5 mm.

Allikas: rannarahvamuuseum.ee

September, 2018

Vaata lisaks:

Pinevõrk
Läänemere kilu (Sprattus sprattus balticus)
Võrgupüük
Kalavõrk