Luts, Arved

Luts, Arved (4.02.1929, Narva – 12.10.2005, Tartu), eesti etnograaf, kelle põhiliseks uurimisteemaks olid Eesti randlaste elatusalad (kalastus, kaubandus). Õppis Narva Gümnaasiumis, lõpetas Tartu 1. Keskkooli (praeguse Hugo Treffneri Gümnaasiumi) 1947. Tartu Ülikooli lõpetas 1952, seejärel töötas NSVL ajaloo kateedris, 1954-1958 oli aspirant, ajalookandidaat aastast 1961 (kaitsmine Moskvas NSVL TA Etnograafia Instituudis). Töötas Eesti Rahva Muuseumis teaduri ja osakonnajuhatajana aastatel 1958-1972 ja TÜs etnoloogiaõppejõuna 1970-1996. Aastast 1975 dotsent, 1992-1994 etnoloogia õppetooli erakorraline professor. Aastatel 1977-1986 tegutses õppeprodekaanina.

Soome-Ugri Seltsi välisliige, kauaaegne ERMi nõukogu liige. Üks Eesti kaasaja kultuuri uurimise algatajaid, kes organiseeris 1960ndatel ERMis töötades muunduva rahvakultuuri uurimiseks kompleksseid ekspeditsioone Kagu-Eestisse. Ise tegeles ta samas muutuvate perekonnatavade analüüsimisega. Eriti tähelepanuväärsed on Arved Lutsu uurimused Eesti kalanduse alal. Oli ka Eesti etnograafilise filmi pioneere, kelle käe all valmis 1962. a film jääalusest kalapüügist Audrus. Pensionipõlves avaldas uurimusi ERMi nõukogude perioodi ajaloost.

Paistis silma põhjalikkuse ja kohusetundlikkusega nii teadlase, õppejõu kui ka administraatorina. Paljud praegustest etnoloogidest on oma teadlasteed alustanud Arved Lutsu käe all.

Tuntuim publikatsioon kalanduse vallas on Arved Lutsu koostatud raamat „Eesti kalapüügiriistad“ (Tallinn, 1970).


ERM Fk 1340:135. Arved Luts vestlemas kalur Lauriga. 
Haapsalu linn, Admiral Nahhimovi kolhoos. Foto: Urve Kösti, 1961.

August, 2018

Vaata lisaks:

Eesti kalapüügiriistad