Kalatiik

Kalatiik, veekogu, milles kasvatatakse kalu. Inglise fishpond. Enamasti kunstlik veekogu, mis on tihti ka reguleeritava läbivooluga. Kalatiike kasutatakse kalamajandites kalakasvatuseks, mujal virgestuskalastuseks või ilutiikidena. Olenevalt vee temperatuurist eristatakse tiigimajanduses soojemaveelisi karpkalatiike ja külmemaveelisi forellitiike. Kalade asustamisel tiiki tuleb lähtuda tiigivee füüsikalis-keemistest jt teistest näitajatest nagu veetemperatuur, hapnikusisaldus, happelisus, toitelisus jms. Piir suurema kalatiigi ja väiksema tehisjärve vahel on ebamäärane. Kalatiike rajati maailmas (Mehhikos, Hiinas, Indias) juba aastatuhandete eest. Kesk-Euroopas hakati neid massiliselt rajama keskajal ja tõenäoliselt oli neid naid kloostrite juures ka keskaegses Eestis. Eesti suurim (karp)kalatiik (36 ha) asub Ilmatsalu kalakasvanduses.


Ajalooline ilu-kalatiik Lõuna-Euroopas


Kalastustiik Inglismaal
Aprill 2018

Vaata lisaks:

Karpkalakasvatus Eestis
Kalakasvatus