Kiiruimsete süstemaatika

Kiiruimsete klassisisene süstemaatika pole lõplik ega üheselt esitatav.

Varasemalt jagati kiiruimsed morfoloogiliste tunnuste põhjal näiteks 36 seltsiks, mis rühmitati käsitluse hõlbustamiseks üheksaks ülemseltsiks (Loomade elu. Kalad. Tallinn, 1979):

vaapkalalaadsed (Ganoidomorpha);

heeringalaadsed (Clupeomorpha);

luukeelelaadsed (Osteoglossmorpha);

angerjalaadsed (Anquillomorpha);

karpkalalaadsed (Cyprinomorpha);

ateriinilaadsed (Atherinomorpha);

tursalaadsed (Parapercomorpha);

ahvenalaadsed (Percomorpha);

konnakalalaadsed (Batrachomorpha).


Tänapäeval on erinevates käsitlustes kiiruimsete seltside arv erinev. FishBase toob ära 46 seltsi (aprill, 2018): 

Acipenseriformes – tuuralised; Albuliformes – luiskalalised; Amiiformes – mudakalalised; Anguilliformes – angerjalised; Ateleopodiformes – ebapikksabalised; Atheriniformes – ateriinilised; Aulopiformes – niitpurilised; Batrachoidiformes – konnkalalised; Beloniformes – tuulehaugilised; Beryciformes – limapealised; Cetomimiformes – vaalkalalised; Characiformes – haratsiinilised; Clupeiforme s– heeringalised; Cypriniformes – karpkalalised; Cyprinodontiformes – hammaskarbilised; Elopiformes – elopsilised; Esociformes – haugilised; Gadiformes – tursalised; Gasterosteiformes – ogalikulised; Gobiesociformes – imikõhulised; Gonorynchiformes – teravninakalalised; Gymnotiformes – paljaskalalised; Lampriformes – läikkalalised; Lepisosteiformes – vaaphaugilised; Lophiiformes – merikuradilised; Mugiliformes – kefaalilised; Myctophiformes – laternkalalised; Notacanthiformes – okasturjalised; Ophidiiformes – madukalalised; Osmeriformes – tindilised; Osteoglossiformes – luukeelelised; Perciformes – ahvenalised; Percopsiformes – lõheahvenlased; Pleuronectiformes – lestalised; Polymixiiformes – kakspoisurlised; Polypteriformes – hulkuimelised; Saccopharyngiformes – kottneelulised; Salmoniformes – lõhelised; Scorpaeniformes – meripuugilised; Siluriformes – sägalised; Stephanoberyciformes – pärglimapealised; Stomiiformes – nõelsuulised; Synbranchiformes – liitlõpuselised; Syngnathiformes – merinõelalised; Tetraodontiformes – kerakalalised; Zeiformes – peetrikalalised.


Erinevates käsitlustes on seltside rühmitamine erinev. Allpool versioon, mis järgib kiiruimsete fülogeneetilist kujunemist. Seetõttu on kasutatud süstemaatika kategooriaid nagu põhikond, kohort, sektsioon ja jagu, mis erinevad traditsioonilistest taksonitest. Seltsidena on toodud ära üksnes nüüdisaegsed kalad, väljasurnud kalarühmi skeem ei kätke.


Klass kiiruimsed (Actinopterygii)


Alamklass Cladistii (klaad Cladistia)

Selts Polypteriformes – hulkuimelised

Alamklass Actinopteri

Infraklass Chondrostei – kõhrganoidilised

Selts Acipenseriformes – tuuralised

Infraklass Neopterygii – uusuimelised kalad

Klaad Holostei - luuganoidilised 

Põhikond Halecomorpha

Selts Amiiformes – mudakalalised

Põhikond Ginglymodi

Selts Lepisosteiformes – vaaphaugilised

Klaad Teleosteomorpha - pärisluukalalaadsed

Põhikond Teleostei– pärisluukalad

Teleocephala – nüüdisaegsed pärisluukalad

Megakohort Elopocephalai (Elopomorpha) - elopsilistelaadsed

Selts Elopiformes – elopsilised

Selts Albuliformes – luiskalalised

Selts Notacanthiformesokasturjalised

Selts Anguilliformes – angerjalised

Megakohort Osteoglossocephalai

Ülemkohort Osteoglossocephala (Osteoglossomorpha)

Selts Hiodontiformes – kuusilmalised

Selts Osteoglossiformes – pärisluukeelelised

Ülemkohort Clupeocephala

Kohort Otomorpha (Otocephala; Ostarioclupeomorpha)

Alamkohort Clupei (Clupeomorpha) – heeringalaadsed

Selts Clupeiformes– heeringalised

Alamkohort Alepocephali

Selts Alepocephaliformes – silepealised

Alamkohort Ostariophysi

Sektsioon Anotophysa

Selts Gonorynchiformes – teravninakalalised

Sektsioon Otophysa

Selts Cypriniformes – karpkalalised

Selts Characiformes – haratsiinlased

Selts Gymnotiformes – paljaskalalised

Selts Siluriformes – sägalised

Kohort Euteleosteomorpha (Euteleostei)

Alamkohort Lepidogalaxii

Selts Lepidogalaxiiformes – salamanderkalalised

Alamkohort Protacanthopterygii

Selts Argentiniformes – hõbekalalised

Selts Galaxiiformes – galakslised

Selts Salmoniformes – lõhelised

Selts Esociformes – haugilised

Alamkohort Stomiati

Selts Osmeriformes – tindilised

Selts Stomiatiformes – nõelsuulised

Alamkohort Neoteleostei

Infrakohort Ateleopodia

Selts Ateleopodiformes – ebapikksabalised

Infrakohort Eurypterygia

Sektsioon Aulopa [Cyclosquamata]

Selts Aulopiformes – niitpurilised

Sektsioon Ctenosquamata

Alamjagu Myctophata [Scopelomorpha]

Selts Myctophiformes – laternkalalised

Alamjagu Acanthomorphata

Põhikond Lampridacea [Lampridomorpha; Lampripterygii]

Selts Lampriformes – läikkkalalised

Põhikond Paracanthomorphacea (Paracanthopterygii)

Selts Percopsiformes – lõheahvenalised

Selts Zeiformes – peetrikalalised

Selts Stylephoriformes – keppsabalised

Selts Gadiformes – tursalised

Põhikond Polymixiacea (Polymyxiomorpha; Polymixiipterygii)

Selts Polymixiiformes – kakspoisurlised

Põhikond Euacanthomorphacea (Euacanthomorpha; Acanthopterygii)

Alampõhikond Berycimorphaceae

Selts Beryciformes (incl. Stephanoberyciformes; Cetomimiformes) – limapealised (sh pärglimapealised, vaalkalalised)

Alampõhikond Holocentrimorphaceae

Selts Holocentriformes – ogakalalised

Alampõhikond Percomorphaceae (Percomorpha; Acanthopteri)

Jagu Ophidiimopharia

Selts Ophidiiforme – madukalalised

Jagu Batrachoidimopharia

Selts Batrachoidiformes – konnkalalised

Jagu Gobiomopharia

Selts Kurtiformes – kurtuselised

Selts Gobiiformes (sleepers and gobies) – mudilalised

Jagu Scombrimopharia

Selts Syngnathiformes – merinõelalised

Selts Scombriformes – makrellilised

Jagu Carangimopharia

Alamjagu Anabantaria

Selts Synbranchiformes – liitlõpuselised

Selts Anabantiformes (Labyrinthici) – ronikalalised

Alamjagu Carangaria

Carangaria incertae sedis

Selts Istiophoriformes – purikalalised

Selts Carangiformes – hobumakrellilised

Selts Pleuronectiformes – lestalised

Alamjagu Ovalentaria (Stiassnyiformes)

Ovalentaria incertae sedis

Selts Cichliformes – kirevahvenalised

Selts Atheriniformes – ateriinilised

SeltsCyprinodontiformes – hammaskarbilised

Selts Beloniformes – tuulehaugilised

Selts Mugiliformes – kefaalilised

Selts Blenniiformes – limakalalised

Selts Gobiesociformes – imikõhulised

Jagu Eupercaria (Percomorpharia)

Eupercaria incertae sedis

Selts Gerreiformes – hõbeahvenalised

Selts Uranoscopiformes (Paratrachinoidei) – tähetarkkalalised

Selts Labriformes – huulkalalised

Selts Moroniformes – huntahvenalised

Selts Ephippiformes – merilabidaselised

Selts Chaetodontiformes – harjashammaselised

Selts Acanthuriformes – kirurgkalalised

Selts Lutjaniformes – riffahvenalised

Selts Lobotiformes – kolmsabalised

Selts Spariformes – merikogrelised

Selts Scatophagiformes – roojakalalised

Selts Priacanthiformes – suursilmahvenalised

Selts Caproiformes – hirvkalalised

Selts Lophiiformes – merikuradilised

Selts Tetraodontiformes – kerakalalised

Selts Pempheriformes – suursilmkalalised

Selts Centrarchiformes – päikesekalalised

Selts Perciformes (incl. Gasterosteiformes; Scorpaeniformes) – ahvenalised (sh. ogalikulised ja meripuugilised)

Aprill 2018
Vaata lisaks:

Luukalad (Osteichthyes)
Kiiruimsed (Actinopterygii)
Hotmedia.ee