Holomiktiline veekogu

Holomiktiline veekogu, veekogu, milles vähemalt korra aastas on veetemperatuur ja veetihedus kogu veesamba ulatuses ühtlane, mille tagajärjel toimub veesamba täielik segunemine. Kui nt järve veetemperatuur on kogu veesamba ulatuses umbes 4 oC, siis juba nõrga tuule puhul toimub vee täielik segunemine. Enamus Eesti järvedest on holomiktilised, kusjuures nad segunevad tavaliselt aastas 2 korda (dimiktiline veekogu).

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Dimiktiline veekogu