Harriottid (Harriotta)

Harriottid (Harriotta),kalade perekond kõhrkalade (Chondrichthyes) klassi täispeaste (Holocephali) alamklassi meritondiliste (Chimaeriformes) seltsi nokistontlaste (Rhinochimaeridae) sugukonnast. Inglise bentnose rabbitfish, bigspine spookfish, longnose chimaera, narrownose chimaera.

Elavad sügavustesel 380-2600 šelfi sügavamates osades ja mandrinõlvadel. Harvatabatavad ja väheuuritud liigid.

Perekonnas 2 liiki:

Harriotta haeckeli (smallspine spookfish) – haeckeli harriott

Harriotta raleighana (Pacific longnose chimaera) – ahaskoon-harriott

Ahaskoon harriott

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Ahaskoon-harriott (Harriotta raleighana)
Haeckeli harriott (Harriotta haeckeli)
Uusharriottid (Neoharriotta)
Nokistontlased (Rhinochimaeridae)
Hotmedia.ee