Ihtüopatoloogia

Ihtüopatoloogia (kr ichthys– kala, pathos– haigus, logos– teadus, õpetus), veterinaaria haru, mis käsitleb kalade tervist, haigusi ja mürgistusi. Pikka aega peetud klassikalisest veterinaariast kaugel olevaks valdkonnaks ja iseseisvaks distsipliiniks veeorganismide füsioloogia ja elukeskkonna eripära tõttu. Viimasel ajal on need ihtüopatoloogia ja veterinaaria üksteisele märkimisväärselt lähenenud, kuna kalade ja teiste kõigusoojaste loomade haiguste uurimisel, diagnoosimisel ja ravil kasutatakse peamiselt veterinaarias rakendatavaid meetodeid.

Aprill 2018

Vaata lisaks:

Ihtüoloogia