Kalad (Pisces)

Kalad (Pisces), klass selgroogsete varasemas süstemaatikas, mis hõlmas samaaegselt kõhrkalad ja luukalad. Kalasid eelistati (sooviti) vaadelda organismide monofüleetilise rühmana, s.o rühmana, mis koosneb viimasest ühisest eellasest ja kõikidest tema järeltulijatest. Tänapäeval ei ole mõistel „kalad“ enam süstemaatilist tähendust. Nüüd vaadeldakse kalasid parafüleetilise rühmana - nii hõlmab käsitlus ka sagaruimseid kalu, kes olid lähimateks eellasteks tetrapoodidele (Tetrapoda) – nelja jala või jalasarnase moodustisega olenditele (kahepaiksed, dinosaurused, linnud, imetajad).

Nüüdisaegsed kalad jaotatakse 3 klassi: kõhrkalad (Chondrichthyes), kiiruimsed kalad (Actinopterygii) ja sagaruimsed kalad (Sarcopterygii). Mõnede uurijate hinnangul tuleks kiir- ja sagaruimseid kalu käsitleda siiski ühtse luukalade klassina (praegu nende klasside ülemklass Osteichthyes). Lisaks nendele võivad olla (või ka mitte olla) kaladena käsitletud süstikkalad ja sõõrsuud (pihklased, silmud).

Enamgi kui praegusaegsete kalade klasse ja alamklasse eristab süstemaatika väljasurnud kalade klasse ja alamklasse; neist tuntumad on rüükalad (Placodermi) ja akantoodid (Acanthodii).

Märts, 2018

Vaata lisaks:

Kalad
Rüükalad ehk plakodermid (Placodermi)
Hotmedia.ee