Elektrikahv

Elektrikahv, kalapüügivahend, mille puhul vette suunatakse elektrivool, millega uimastatakse kalad. Kalastamine elektrikahvaga on Eestis keelatud, va teaduspüügi korral, mille puhul väljastatakse selle läbiviimiseks vastav eripüügiluba. Teaduspüügi puhul optimeeritakse voolutugevus ja -pinge sellisteks, et tekitada vee-elustikule võimalikult vähe kahju. Kõikidel muudel juhtumitel käsitletakse elektriagregaadi kasutamist kalapüügil röövpüügina. Lisaks trahvile ebaseadusliku kalapüügi eest tuleb röövpüüdjal tasuda ka loodusele tekitatud kahju eest: kuna elektripüük on loodust eriti kahjustav püügiviis, võidakse tavamäära tabatud kalade eest rakendada kuni 10-kordses ulatuses. Eriti suure looduskahju tekitamisel algatatakse kriminaalmenetlus.


Märts 2018

Vaata lisaks:

Kahv