Kalaparasiidid ehk kalanugilised

Kalaparasiidid ehk kalanugilised, kalade kehas, keha pinnal, lõpustel või silmades elavad üherakulised või hulkraksed organismid, kes toituvad kala kudedest. Valdav osa kalaparasiite on üherakulised protistid. NSV Liidu territooriumil oli 1989. aastal teada 1500 liiki mageveekalade parasiite. Eestis on kalaparasiite uurinud Aleksei Turovski.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Tursauss (Pseudoterranova decipiens)
Heeringauss (Anisakis simplex, ka Anisakis marine)
Linnuroni (Ligula intestinalis)
Anisakiidid (Anisakidae)